คอลัมน์ข่าวสั้น: โรงตึ๊ง 'ลดดอกเบี้ย-สำรองเงิน' รับเปิดเทอม

ข่าวทั่วไป 21 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ขอนแก่น * นางสุวิมล วิคแมน ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครขอนแก่น 2 กล่าวว่า ตั้งแต่ช่วงก่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ พบว่ามีลูกค้ามาใช้บริการวันละ 200 ราย คิดเป็นวงเงินหมุนเวียนวันละ 2-3 ล้านบาท และในขณะนี้เข้าสู่ช่วงเปิดเทอมนั้น พบว่ามีลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นมากถึงวันละ 300-400 ราย ถ้าเฉลี่ยการมาใช้บริการของลูกค้า ตั้งแต่ต้นเดือน เม.ย.จนถึงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ใช้บริการประมาณ 2,000 ราย เงินสะพัดประมาณ 30 ล้านบาท และในช่วงเปิดเทอมนี้ เทศบาลนครขอนแก่นได้สั่งเพิ่มวงเงินสำรองไว้เฉพาะที่สาขา 2 แห่งนี้ 35 ล้านบาท อีกทั้งได้ลดอัตราดอกเบี้ยจำนวนเงินไม่เกิน 5,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สตางค์ต่อเดือน ยาวไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.2562 นี้ ส่วนเงินต้นเกิน 5,000-100,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท ลดไปจนถึงสิ้นปี 2562 และจากการตรวจสอบพบว่าสิ่งของที่ลูกค้านำมาจำนำ มีทั้งทองคำรูปพรรณ, ชุดหม้อข้าวหม้อแกง, หม้อหุงข้าว, ธนบัตรรัฐบาล, ผ้าไหม และที่แปลกคือเครื่องตำหมากโบราณ โดยรับจำนำไว้ที่ 300 บาท


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ