ไทยเบฟ..รวมพลังจิตอาสา ร่วมเก็บกวาดวัดและชุมชน

ข่าวบันเทิง 22 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีงามสำหรับ "กิจกรรมทำความสะอาดรอบวัดและชุมชน" หนึ่งในกิจกรรมที่ทำเพื่อสังคมภายใต้การจัดงาน "Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ.วิถีไทย" ซึ่งเป็นโครงการที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับกองทัพเรือ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จิตอาสาในโครงการ Beta Young และจากชุมชน และสถานศึกษาใกล้เคียง ได้ร่วมกันทำความสะอาดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

โดยลงพื้นที่ทำความสะอาด 4 วัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

โดยเริ่มกิจกรรมที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเป็นแห่งแรกด้วยการทำความสะอาดรอบวัด เก็บกวาดเศษขยะ เศษใบไม้ จากนั้นจิตอาสาได้เดินทางต่อโดยเส้นทางริมแม่น้ำเจ้าพระยาไปยังวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดกันต่อ โดยที่นี่ได้มีการทำความสะอาดบริเวณพื้นห้องน้ำวัดอีกด้วย และสำหรับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ก็ได้รับความสนใจจากจิตอาสาที่มาร่วมแรงร่วมใจกันกวาดลานวัด งานนี้อิ่มบุญกันถ้วนหน้า...

งานนี้จิตอาสา นายณัฐภัทร รักษ์เดช (น้องโดนัท) นักศึกษาในโครงการ Beta Young Entrepreneur รุ่นที่ 5 เผยความรู้สึกว่า "ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่ผมได้เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับในปีนี้ที่ผมเข้าร่วมคือเป็นปีสุดท้ายที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพราะตอนนี้ผมกำลังศึกษาปีที่ 4 แล้วครับ ผมรู้สึกประทับใจโครงการนี้ตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาครับ เพราะเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมโดยการร่วมกันเก็บกวาดขยะ ทำความสะอาดพื้นถนนในชุมชน กวาดพื้นที่บริเวณวัด ขัดล้างห้องน้ำ ความรู้สึกที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้คือดีใจและภูมิใจว่าเรามีแค่ 2 มือ 2 เท้า แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำประโยชน์ให้วัดและชุมชนดูสะอาด ประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรมในวันนี้คือ การได้เห็นความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของทุกคน ในการที่จะช่วยพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นของทุกคน ให้มีสภาพแวดล้อมบริเวณวัดน่าอยู่ น่ามองมากขึ้น และอยากให้น้องๆ เยาวชน หรือจิตอาสาคนอื่นๆ ที่อยากเข้ามาร่วมใจ ซึ่งแน่นอนว่าอาจไม่ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินทอง แต่สิ่งที่คุณจะได้รับจะเป็นความสุขใจ ความอิ่มอกอิ่มใจที่มันไม่สามารถประเมินค่าออกมาเป็นตัวเงินได้ และอยากให้มีต่อไปทุกๆ ปีครับ"

ต่อด้วยความรู้สึกของ นางรุ่งทิพย์ มุ่งแฝงกลาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เล่าให้เราฟังว่า "ปกติเป็นคนชอบทำกิจกรรมจิตอาสาอยู่แล้ว ใครชวนไปที่ไหนก็ไปด้วยตลอด อย่างกิจกรรมในวันนี้เคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ แต่ยังไม่มีโอกาสเข้ามาร่วมสักที จนมาปีนี้ลูกสาวได้มาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนเจ้าบ้าน ก็เลยได้มาสมัครเป็นจิตอาสาทำความสะอาดด้วยเลย วันนี้ได้มาเก็บกวาดทำความสะอาดภายในบริเวณวัด ถอนวัชพืชที่รกๆ ในบริเวณชุมชนรอบวัด เวลาที่เราได้ไปทำอะไร

แบบนี้แล้วรู้สึกว่ามีความสุข ได้เห็นคนอื่นๆ มาช่วยกันก็มีความสุข มันเหมือนเราได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วย เราได้พบเจอเพื่อนใหม่ ส่วนตัวมองว่ากิจกรรมนี้ดีมากนะคะ มันเป็นประโยชน์กับชุมชนมาก หากคนในชุมชนร่วมด้วยช่วยกันดูแลรักษาชุมชนให้ดูสะอาดน่าอยู่แล้ว คนภายนอกมองเข้ามาก็จะดูสะอาด

ทางด้าน "คุณสุรพล เศวตเศรนี" ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เผยว่า "กิจกรรมทำความสะอาดรอบวัดและชุมชน เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักอีกอันหนึ่งภายใต้งาน "Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ.วิถีไทย" โดยกิจกรรมนี้ได้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงคนในชุมชน นอกจากนี้ยังมีน้องๆ นักศึกษาจากโครงการ Beta Young Entrepreneur ซึ่งจะเป็นแรงหลักสำคัญที่เข้ามาร่วมทำกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำความสะอาดวัดและชุมชนของตนเองในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย จะเห็นได้ว่าเราไม่ได้จัดขึ้นเป็นแค่งานอีเวนต์ แต่เราได้จัดในเรื่องของการเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายและเชิดชูเรื่องของวิถีชุมชน โดยกิจกรรมจัดขึ้น 4 วัดเหมือนเช่นเคย ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไทยเบฟฯ ทำต่อเนื่อง และเป็นการสนับสนุนให้คนในชุมชนมีความสมานสามัคคีไม่มีการแบ่งแยกสถานภาพความเป็นอยู่ ซึ่งจะส่งผลต่อการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้อยู่ในจิตสำนึกของคนไทย".


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ