คอลัมน์จับประเด็น: ใช้สิทธิ FTA-GSP พุ่ง 3.38%

ข่าวเศรษฐกิจ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) และภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ในช่วง 2 เดือนของปี 2562 (ม.ค.-ก.พ.) มีมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์รวมอยู่ที่ 11,572.79 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 3.38% มีอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ 76.25% ของมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ โดยการใช้สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับการส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น 5.91% โดย ในปี 2562 กรมได้ประมาณการเป้าหมายอัตราการขยายตัวของมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ อยู่ที่ 81,025 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 9% โดยยังต้องจับตาแนวโน้มการส่งออกของไทยในปีนี้ที่คาดว่าจะชะลอตัวด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ