ร่วมมือยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 00:00:46 น.

วรชนาธิป จันหนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และบุญเสก พันธุ์อุดม ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้ตรวจรับผิดชอบในพื้นที่สายงานสาขา 2 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยตัวแทนจากพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกันยกระดับมาตรฐานอาชีพผู้ประกอบอาชีพเสริมสวยที่ได้รับใบประเทศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ด้วยการเติมทักษะ เติมทุน และเติมคุณภาพชีวิต ภายใต้ชื่อ "เปลี่ยนบ้านเป็นร้านเสริมสวยเพื่อมืออาชีพ" พร้อมกิจกรรมบรรยายพิเศษโดย ดร.สมศักดิ์  ชลาชล และไกรวิทย พุ่มสุโข  ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง