MORE THAN EYES CAN SEE โอกาสสร้างคนคนสร้างโอกาส

ข่าวบันเทิง 23 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

วันที่แม้จะวางมือจากงานประจำ ทั้งการเป็นอดีตนายแบงก์ใหญ่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มาสู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินมากฝีมือแล้ว ทุกวันของ "ขรรค์" ยังทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำแสงสว่างแห่งโอกาสมาสู่ผู้พิการทางการเห็น

"ตอนอายุประมาณ 10 กว่าขวบ เรียนอยู่อังกฤษ ช่วงปิดเทอมก็กลับมาบ้าน คุณแม่เห็นว่าว่าง ก็ให้ไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ ผมไปอ่านหนังสือ สอนภาษาอังกฤษ และเล่าประสบการณ์ที่เคยไปเรียนต่อต่างประเทศให้ฟัง พวกเขาก็ถามกันใหญ่ เราก็ตอบ เขาก็จินตนาการไป จากนั้นพอเรียนจบแล้วทำงาน ท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ ก็ส่งผมมาเป็นกรรมการในมูลนิธิ ทำหน้าที่ฝ่ายจัดหาเงินทุน แต่นั้นก็ยังทำงานกับมูลนิธิมาโดยตลอด" ขรรค์บอกเล่า

ในวันที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ ดำเนินงานมาครบ 80 ปีในปี 2562 นี้ "ขรรค์" ยังคงมีไฟในการทำงานที่ลุกโชนเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางการเห็นให้ได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ สังคม เฉกเช่นคนปกติ

"ในปี 2562 นี้ มูลนิธิดำเนินงานมาครบ 80 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามูลนิธิได้มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาโอกาสในทุกๆ ด้านให้ผู้พิการทางการเห็นได้แสดงผลงานและศักยภาพ รวมถึงเปิดให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและสร้างโอกาสที่ดีให้แก่พวกเขาเหล่านั้นด้วยกัน ผ่านแคมเปญที่ชื่อ MORE THAN EYES CAN SEE 80 ปี มากกว่าที่เห็น"

นอกจากแคมเปญดังกล่าวจะมีกิจกรรมตลอดทั้งปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้บกพร่องทางการเห็นอย่างน่าทึ่งแล้ว ยังเป็นปีที่มูลนิธิอยากเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยมาร่วมเป็น "ผู้ให้โอกาส" สนับสนุนการสร้างแสงสว่างในชีวิตให้ผู้บกพร่องทางการเห็น ซึ่งแต่ละปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงานราว 30 ล้านบาทต่อปี ดูแลศูนย์ฝึกอาชีพ 5 แห่ง รวมถึงส่งเด็กพิการทางสายตาไปเรียนร่วมกับเด็กปกติ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเข้าอบรมอาชีพ อาทิ นวด ถักไหมพรม พนักงานรับโทรศัพท์ สิ่งที่ "ขรรค์" ตั้งเป้าหมายในการทำงานให้กับมูลนิธิไว้ ก็คือ ให้ผู้พิการทางการเห็นได้รับโอกาสที่จะได้รับการศึกษาการพัฒนาทักษะความสามารถที่ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสได้ทำงานดีๆ ซึ่งก็ต้องมีบุคลากรที่คอยช่วยดูแล ครู และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเรียนต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องพรินต์อักษรเบรลล์ เป็นต้น

"เราพยายามให้โอกาสเขา เมื่อได้รับโอกาส ได้รับการศึกษา การดูแลที่ดี ก็จะสามารถพัฒนาตนเอง มีความสามารถ อาจจะมากกว่าคนตาดีบางคนด้วย"

แคมเปญ MORE THAN EYES CAN SEE 80 ปี มากกว่าที่เห็น ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ ว่าด้วยการเชิญชวนบุคคลทั่วไปมาร่วมหยิบยื่นโอกาสดีๆ ให้แก่ผู้พิการทางการเห็น ผ่านกิจกรรมหลากหลายตลอดทั้งปี 2562 ได้แก่

1) การประชุมวิชาการนานาชาติ 80 ปี การศึกษาคนตาบอดไทย ที่จะมุ่งสร้างโอกาส และส่งเสริมการศึกษาให้แก่ผู้บกพร่องทางการเห็นได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 2) การปั่นจักรยานร่วมกันระหว่างคนทั่วไปกับผู้บกพร่องทางการเห็น 3) Braille My Name กิจกรรมสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นอักษรเบรลล์ 4) การจัดงานกาลาดินเนอร์การกุศล การระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ และ 5) คอนเสิร์ตการกุศล อีกมุมของการแสดงความสามารถทางดนตรีของผู้พิการทางการเห็นรวมถึงการระดมทุนเพื่อนำมาใช้สร้างโอกาสที่หลากหลาย ขยายขอบข่ายการพัฒนาศักยภาพของผู้บกพร่องทางการเห็น ผ่านการสนับสนุนด้านการศึกษา การฝึกวิชาชีพ ตามวิสัยทัศน์สำคัญของมูลนิธิที่ว่า "เป็นผู้นำในการฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และสมรรถภาพของผู้บกพร่องทางการเห็นในประเทศไทย เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี"

มาร่วมกันนำทางให้ผู้บกพร่องทางการเห็น ไม่บกพร่องในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ นำพาพวกเขาสู่การเป็นประชากรคุณภาพที่พร้อมขับเคลื่อนสังคมไทย โดยบริจาคได้ที่ บัญชี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อโครงการ "MORE THAN EYES CAN SEE 80 ปี มากกว่าที่เห็น ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักพหลโยธิน 884-8-88488-0.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ