คอลัมน์: อ่านเอาเรื่อง: 'ธนาธร' จนมุม?

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 23 เมษายน 2562 00:00:26 น.
โดย ผักกาดหอม
เป็นเรื่องแปลกพอควร....
วานนี้ (๒๒ เมษายน) แทนที่จะเป็นหน้าที่ของทีมทนาย ความ
แต่ "ปิยบุตร แสงกนกกุล" รับบทเป็นมือกฎหมาย ชี้แจง ถือหุ้นในบริษัท วีลัค-มิเดีย ของ "ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ"

"การโอนหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ของนายธนาธร และนางรวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ ภรรยา ให้นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดาของนายธนาธรเสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีเอกสาร เช็คขีดคร่อมการชำระค่าหุ้น ใบหุ้น และตราสารโอนหุ้น ที่แสดงว่ามีการโอนหุ้นจริง

ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๒๙ วรรค ๒ ระบุว่า การโอนหุ้นจะมีผลสมบูรณ์ด้วยการลงรายมือชื่อ ของผู้โอน ผู้รับโอน และพยาน ซึ่งแสดงว่ามีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว และในมาตรา ๑๑๒๙ วรรค ๓ ระบุว่า หากจะให้การโอนหุ้นจะมีต่อบุคคลภายนอก จะต้องมีการจดแจ้งในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

การดำเนินการโอนหุ้นของนายธนาธร และภรรยา ไปยังนางสมพร ได้มีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วนับตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นายธนาธรจึงไม่ได้ถือหุ้นนี้อีกต่อไป"

"กรณีสื่อบางสำนักยังพยายามขุดคุ้ยและระบุว่า ในวันที่ ๘ ม.ค. นายธนาธรไม่ได้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ข้อเท็จจริงคือ ในช่วงเช้านายธนาธรยังคงลงพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ และเดินทางกลับมากรุงเทพฯ ด้วยรถตู้ในช่วงบ่าย และมีหลักฐานใบเสร็จ easy pass ในการเดินทางในช่วงเวลา ๑๕.๐๐ น.

และนายธนาธรมีภารกิจเดินทางมาสนามบินดอนเมืองต่อไปยังนครศรีธรรมราช ในวันที่ ๙ มกราคม ดังนั้นหลักฐานทั้งหมดนี้แสดงว่า ช่วงเช้าปราศรัยและช่วงบ่ายเดินทางกลับมาร่วมประชุม

ข้อเท็จจริงนี้หวังว่าสื่อคงมีใจที่เป็นธรรมและกระจ่างชัด ไม่ควรที่จะตั้งข้อสงสัยอีก"
สาระสำคัญของการแถลง นอกจากยืนยันการโอนหุ้นมีผลทางกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคมแล้ว easy pass ถูกนำมาเป็นสิ่งยืนยันว่า...
"ธนาธร" กลับ กทม.มาเซ็นโอนหุ้นจริง
easy pass เอามายืนยันได้หรือ?

คำถามต่อมา มีอะไรยืนยันว่า "ธนาธร" อยู่ในรถคันดังกล่าว นี่อาจลึกลับพอๆ กับที่สงสัยกันว่า "อภิสิทธิ์-สุเทพ" อยู่ในรถคันที่เสื้อแดงไล่ทุบที่กระทรวงมหาดไทย ก่อนเผาเมืองหรือไม่

ถ้า "ปิยบุตร" จะแถลงข่าวให้ได้น้ำได้เนื้อจนสิ้นข้อสงสัย ในฐานะนักกฎหมายควรมีอะไรมากกว่านี้
เพราะที่แถลงข่าวมาไม่มีอะไรใหม่เลย
ยกเว้น easy pass
แล้วไพร่หมื่นล้านมีรถกี่คัน
วันที่เอาไปรับ "รังสิมันต์ โรม" นั่นเป็นรถตู้ของแม่
วันที่ไปบุรีรัมย์เอาไปกี่คัน
จากอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ถึงกรุงเทพฯ ใช้เวลา ๕ ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถยนต์
easy pass ระบุเข้าด่านทางด่วนเวลา ๑๕.๐๐ น. แสดงว่า "ธนาธร" ต้องออกจากอำเภอสตึก เวลา ๑๐.๐๐ น.
ไปช่วยลูกพรรคหาเสียงแค่ ๑๐.๐๐ น. แล้วกลับ?
ถ้ามีหลักฐานว่า "ธนาธร" ปรากฏตัวที่บุรีรัมย์ช่วงหลัง ๑๐.๐๐ น....จบข่าว.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง