คลังปลดล็อกลูกค้ามุสลิมกู้พิโกไฟแนนซ์

ข่าวเศรษฐกิจ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

พระราม 6 * "คลัง" ปลดล็อกเกณฑ์ปล่อยกู้สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์สำหรับลูกค้าชาวมุสลิม พร้อมขยายเพดานปล่อยกู้แบบพิโกพลัส สูงสุด 1 แสนบาทต่อราย สำหรับนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สศค.ได้ดำเนินการปรับปรุงประ กาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประ กอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) เรียบร้อยแล้ว เพื่อรองรับความต้องการทางการเงินของประชาชน และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 เม.ย.2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.2562 เป็นต้นมา โดยประกาศดังกล่าวมีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้เก็บ "อัตรากำไรจากการให้สินเชื่อ" เพื่อให้รองรับกลุ่มลูกค้าชาวมุสลิมที่ต้องการใช้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ได้ตามหลักศาสนาอิสลาม

นอกจากนี้ ยังปรับปรุงหลัก เกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ในส่วนของวงเงินสินเชื่อและทุนจดทะเบียนหรือเงินลงทุนนั้น ผู้ประกอบการที่ประ สงค์ให้กู้ยืมเงินแก่ลูกค้าในวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 5 หมื่นบาทต่อราย ต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว หรือเงินลงหุ้นไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท ส่วนผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์ให้กู้ยืมเงินแก่ลูกค้าในวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 1 แสนบาทต่อราย (พิโกพลัส) ต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว หรือเงินลงหุ้นไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

"สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ประเภทพิโกพลัส ถือเป็นโอกาสที่จะขยายวงเงินสินเชื่อแก่ลูกค้าให้สูงขึ้น โดยได้รับผลตอบแทนทางธุรกิจในระดับที่เหมาะสม และยังสามารถช่วยเหลือผู้มีความเดือดร้อนจำเป็นทางการเงินให้เข้าถึงสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ในระบบทดแทนการกู้ยืมเงินนอกระบบได้อีกด้วย" นายพรชัยกล่าว.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ