ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 23 เมษายน 2562 00:00:41 น.

รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ ผอ.สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เดินหน้าโครงการศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพื้นที่ กทม. ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวม 26 จังหวัด ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2562 ที่ โรงแรม เวสต์เกต เรสซิเดนซ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง