เปิดอาคารนวัตกรรม Innovation

ข่าวบันเทิง 23 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ดร.อำพน กิตติอำพน องคมนตรี และนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารนวัตกรรม Innovation ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และหน่วยงานต่างๆ ร่วมในพิธีดังกล่าว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ