เปิดอาคารนวัตกรรม Innovation

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 23 เมษายน 2562 00:00:14 น.

ดร.อำพน กิตติอำพน องคมนตรี และนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารนวัตกรรม Innovation ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และหน่วยงานต่างๆ ร่วมในพิธีดังกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง