ร่วมแสดงความยินดี

ข่าวบันเทิง 26 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาการอธิการบดีฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วิชัย ปิยวรรณวงศ์ ดร.คณพศ นิจสิริภัช ดร.วิชัย กุลวุฒิวิลาศ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ณ อาคารอเนกนิทัศน์ จ.นนทบุรี

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ