คอลัมน์: ตัวหนอนชอนหนังสือ: ลูกลิงสวัสดี

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 00:00:47 น.

เป็นอีกเล่มในชุด "ลูกลิงเรียนรู้" ส่วนเรื่องนี้ว่าด้วยลูกลิงเป็นเด็กที่มีมารยาท สุภาพอ่อนน้อม ตื่นนอนตอนเช้าลูกลิงก็จะทักทายพ่อแม่ว่า "สวัสดี" ระหว่างทางที่ออกไปหาเพื่อนๆ เจอใคร ลูกลิงก็ทักทายว่า "สวัสดี" ทำให้พ่อลิงแม่ลิงภูมิใจในความน่ารักของลูกลิงมาก ของสำนักพิมพ์แปลน ฟอร์ คิดส์ ราคา 115 บาท.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง