สหกิจศึกษา

ข่าวบันเทิง 27 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน เป็นประธานเปิดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เป็นภาคีเครือข่ายเข้าร่วมมากมาย ณ ห้องประชุมราชมงคล มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ