นำที่ดินใช้ค่าโง่โฮปเวลล์ผิดกม.

ข่าวทั่วไป 29 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * ประธานญาติวีรชนพฤษภา 35 เตือนรัฐบาลนำที่ดิน รฟท.ชดเชยค่าโง่โฮปเวลล์ส่อผิดกฎหมาย อาจโดนฟ้องข้อหาปฏิบัติหน้าที่มิชอบ แนะหาคนรับผิดชอบเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง ชี้อนุญาโตฯ ไม่กระทบนโยบายสาธารณะและไม่ถือเป็นที่สุด ศาลต้องตัดสินไม่ขัดผลประโยชน์ส่วนรวม ยกตัวอย่างอิสราเอลไม่เคยยอมรับมติยูเอ็น

เมื่อวันที่ 28 เมษายน นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 กล่าวถึงกรณีค่าโง่โฮปเวลล์ ภายหลังศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จ่ายค่าชดเชยให้บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด จากการบอกเลิกสัญญารวมทั้งสิ้นกว่า 2.5 หมื่นล้านบาทว่า เรื่องค่าโง่โฮปเวลล์ทำให้ประเทศชาติต้องเสียหายและประชาชนต้องร่วมกันแบกรับค่าโง่ด้วย รวมทั้งค่าโง่รถเมล์อีก รวมเป็นเงินหลายหมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นคำถามเป็นโจทย์ใหญ่ที่ประชาชนคนไทยต้องช่วยกันคิดว่าเหตุใดจึงต้องมาเสียเงินค่าโง่มากมายขนาดนี้ โดยที่ลูกหลานคนรุ่นใหม่ไม่รู้เรื่องมาก่อนเลย แต่ต้องมาแบกรับความรับผิดชอบ โดยที่ รฟท.และรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลจะต้องทำการสอบสวนเพื่อหาผู้รับผิดชอบแสดงแก่สังคมเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป และคนไทยต้องมาร่วมกันหาทางป้องกันแก้ไขไม่ให้ปัญหาค่าโง่เช่นนี้เกิดขึ้นอีก

สำหรับมติของอนุญาโต ตุลาการที่ตัดสินให้ฝ่ายรัฐจ่ายค่าชดเชยให้เอกชนนั้น นายอดุลย์กล่าวว่า ในประเทศที่เป็น เอกราชจะไม่ถือว่าอนุญาโต ตุลาการเป็นที่สุด ในท้ายสุดศาลมีอำนาจที่จะตัดสินชดเชยหรือไม่ ซึ่งต้องดูว่าขัดกับนโยบาย สาธารณะหรือไม่ คดีที่กระทบนโยบายสาธารณะหรือผลประโยชน์สาธารณะจะไม่ใช้ระบบอนุญาโตตุลาการ ความเป็นรัฏฐาธิปัตย์นั้นแม้แต่ข้อตกลงระหว่างประเทศ หรือคำตัดสินของศาลโลกก็สามารถปฏิเสธไม่ยอมรับได้ หากกระทบผล ประโยชน์หรือความมั่นคงของชาติ เช่นอิสราเอลไม่เคยยอม รับข้อตกลงหรือมติขององค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ของนานาชาติสักฉบับที่อ้างว่ากระทบความมั่นคงของอิสราเอล ประเทศไทยจึงต้องพิจารณาว่าระบบอนุญาโตตุลาการรักษาประโยชน์ของรัฐหรือของเอกชนกันแน่

ส่วนการประชุมของกรรม การการรถไฟแห่งประเทศไทย (บอร์ด รฟท.) ที่มีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน จะรายงานแนวทางการชดเชยต่อ รมว.คมนาคมวันที่ 29 เม.ย.นี้ โดยนายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าฯ รฟท.ระบุจะชดเชยบริษัทโฮปเวลล์ด้วยการให้ใช้สิทธิ์เข้ามาบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ของ รฟท.นั้น นายอดุลย์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง เพราะเท่ากับกำลังสม ยอมกันโดยที่ไม่ได้ต่อสู้ให้ถึงที่สุด และต่างชาติก็ไม่สามารถ ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินของรัฐได้ จึงจะเป็นการทำผิดกฎหมาย หรือการจะให้เช่าพื้นที่ก็ไม่ถูกต้อง ส่อเจตนาไม่สุจริต เฉกเช่นการยกที่ดินบริเวณมักกะสันให้โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินสุวรรณภูมิ ที่เอื้อประโยชน์กลุ่มทุนใหญ่ ขอเตือนกระทรวงคมนาคมหรือ ครม. หากจะใช้แนวทางนี้ประชาชนอาจฟ้องร้องข้อหาปฏิบัติหน้าที่มิชอบได้

"ประชาชนคนไทยล้วนทราบดีสาเหตุหลักของการทุจริตคอร์รัปชัน ก็คือการที่นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกันทำการทุจริตฉ้อฉลโกงกินบ้านเมือง ซึ่งปรากฏมาโดยตลอดในทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จนถึงรัฐบาลปัจจุบันก็ยังมีพฤติกรรมเช่นเดียวกันทำให้ประเทศชาติเกิดความเสียหาย จึงเป็นเรื่องของทุกคนจะต้องร่วมกันคิดแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระที่คนไทยทุกหมู่เหล่ารอคอยพระราชพิธีของพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเปรียบเสมือนน้ำทิพย์ชโลมใจในยามลำบาก ประเทศชาติมีปัญหาก็สามารถจะก้าวพ้นผ่านไปได้ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่เป็นภารกิจที่ทุกคนพึงมี ต้องช่วยกันปกป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งหรือความโต้แย้งที่ไม่เห็นด้วยในเรื่องต่างๆ เบาบางลง ให้ผ่านพ้นวาระสำ คัญของชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างสมพระเกียรติ" นายอดุลย์กล่าว.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ