คอลัมน์จับประเด็น: พาณิชย์ถกหาแนวทางปล่อยสินเชื่อไม้ยืนต้น

ข่าวเศรษฐกิจ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมได้เชิญธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สถาบันการเงิน กรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาหารือถึงแนวทางการส่งเสริมให้มีการนำไม้ยืนต้นที่มีค่ามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ปัญหาและอุปสรรคในการให้สินเชื่อของแต่ละสถาบันการเงินกรณีนำไม้ยืนต้นที่มีค่ามาเป็นหลักประกัน ทั้งนี้ มีข้อสรุปว่าบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมที่จะเข้ามาค้ำประกันให้เพื่อลดความเสี่ยงสถาบันการเงิน เพื่อให้แต่ละธนาคารกำหนดนโยบายในการนำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันได้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ