คอลัมน์: เวทีผู้หญิง: "การศึกษา"

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 00:00:11 น.
หับเผย

คนทำงานอาจใช้เวลาในการ ค้นพบตัวเอง ว่าชอบงานที่ทำไหม? และอาจทำงานคนละสายวิชาที่ร่ำเรียนมานานตั้งเด็กจนเติบใหญ่ ทำงานเพียงมีงานทำหรือเพียงยังชีพ หรือแบบที่สังคมนิยม ยอมรับ

มาวันนี้ ยุคนี้ คุณเลือกได้ เมื่อชีวิตผ่านวิกฤต ระดับประเทศของ ยุค "ต้มยำกุ้ง" มาแล้ว
คุณตา-สุมิตรา ทรงพัฒนะโยธิน เลขานุการ ของบริษัทมหาชน ที่ บริหารโรงเรียน อินเตอร์ อย่าง SISB

ตลอดกว่า 15 ปี ของการ ดูแลงานโครงสร้างการทำธุรกิจการศึกษาที่ต้องสมดุล และคิดถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจริงๆ เพราะเป็นความละเอียดอ่อนของ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน และผู้ถือหุ้น

นับ เป็ นความท้าทาย และต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเอง แต่เชื่อมั่นว่า งานการศึกษาที่เลือกทำของวันนี้ เป็นการค้นพบ ตัวเองในเส้นทางที่เหลืออยู่ของชีวิต จากที่เคยอยู่ในโลกทุนนิยมมานาน

การศึกษา สร้างคน และ ให้คนหันกลับมาสร้างชาติ. ดีจุง. คิดแล้วมีความสุขไปด้วย.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง