คอลัมน์: กิ๊บก๊าบ Happy Day: ชีวิตดี๊ดี...อีกคนแหละ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 00:00:39 น.
สุขี ดีทุกวัน

ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ อดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ นิด้า ใช้ชีวิตหลังเกษียณแบบคุ้มค่า มีความสุข อาชีพ "เรือจ้าง" เป็น "ครู" มาตลอดชีวิต จะไปทำอะไรอย่างอื่น คงไม่ถนัด

ก้อเขาบอกกันมาว่า ขอให้เราทำงานที่ถนัด งานที่รัก จะทำได้ดี มีผลลัพท์สูงสุด จึงเลือกที่จะเป็น "ครู" ต่อ ด้วยการรับเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต คือ ผลิต สุดยอดมนุษย์ ที่เรียนระดับปริญญาเอก

เป็น "ครู" ที่เชื่อว่า การศึกษา จะช่วยยกระดับผู้คน ให้มาช่ ว ย กั น พัฒ นาประเทศชาติ จึงไม่เปลี่ยนอาชีพที่รัก ไปง่ายๆ

ชอบที่จะถ่ายทอด สอนสนุก ลูกศิษย์ให้เรทติ้งพุ่งทะลุเพดานทุกห้องเรียน ยิ่งสอน ยิ่งสนุก วิชากฏหมาย เป็นเรื่องไม่ง่าย แต่รู้ไว้ป้องกันตัว ไม่ให้ใครมาละเมิดสิทธิเราได้ และประชาชนทุกคนจะบอกว่าไม่รู้กฏหมายไม่ได้เด็ดขาด อีกเหมือนกัน

ว่าแล้วก็จะขอไปเปิดห้องเรียนให้ลู กศิษย์ ที่น ครขอนแก่น ในระดับ ปริญญาโทและเอก จึงขอซ้อม แบบเบาๆ มาเรียนกัน สัก 2 วันก่อนนะ 15-16 มิถุนายนนี้ ลูกศิษย์ที่เมือง หมอแคน รีบ ลงทะเบียน. ด่วน.. ด่วน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง