"วันคุ้มครองโลก" ทส.ปลุกคนไทยร่วมเคลื่อนโรดแมป รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก

ข่าวบันเทิง 30 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ปัญหาขยะพลาสติกเป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจัง รัฐบาลไทยมีความตระหนักและมอบหมายให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เช่น “โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” โดยร่วมกับผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสดทั่วประเทศ ในส่วนของหน่วยงานราชการ อุทยานแห่งชาติ และสวนสัตว์ ร่วมกันรณรงค์งดการให้บริการถุงพลาสติกและกล่องโฟมแก่ประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้งฝ่ายผู้ประกอบการและประชาชน ทำให้เฉพาะในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา ที่สามารถลดปริมาณขยะถุงพลาสติกไปได้แล้วกว่า 1,300 - 1,500 ล้านใบ หรือประมาณ 2,686 ตัน ส่วนโฟมก็ลดลงได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณการใช้เดิมที่มีอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นความก้าวหน้ามากที่สุดในประวัติการณ์นับตั้งแต่ประเทศไทยเคยรณรงค์เรื่องนี้มา

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังมีมติเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) โรดแมปการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 –2573 เพื่อเป็นกรอบการทำงานด้านการจัดการขยะพลาสติกแบบบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายลดและเลิกการใช้พลาสติก แล้วหันมาใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสาระสำคัญประกอบด้วย ภายในปี 2562 เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม, พลาสติกผสมสารอ็อกโซ่, และไมโครบีด และภายในปี 2565 จะเลิกใช้เพิ่มอีก 4 ชนิด ได้แก่ พลาสติกหูหิ้วที่มีความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน, กล่องโฟมบรรจุอาหาร, หลอดพลาสติก ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับเด็ก คนชรา หรือผู้ป่วย, และแก้วพลาสติกแบบบางประเภทใช้ครั้งเดียว

“นี่คือสิ่งที่ประเทศไทยพยายามผลักดัน ซึ่งผมได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการภารกิจในความรับผิดชอบของตัวเองอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการฉวยจังหวะและโอกาสต่าง ๆ ทำการรณรงค์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมอย่างจริงจังต่อไป” รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าว

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเสริมว่า เนื่องในโอกาสวันคุ้มครองโลก (Earth Day) วันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ กรุงเทพมหานคร

นายรัชฎา ย้ำว่า คนไทยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโรดแมปลดปัญหาขยะได้ทันที โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างในชีวิตประจำวัน เช่น 1.เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับจับจ่ายแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกในทุกโอกาส แล้วใช้ถุงผ้า กระเป๋าสะพาย หรือเป้ แทน อีกทั้งเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้หลายๆ 2.ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมในสำนักงาน โดยเตรียมถุงผ้า แก้วน้ำ ภาชนะใส่อาหารให้พร้อมเมื่อไปซื้อของหรือซื้ออาหารในช่วงพักกลางวัน 3.ลดการใช้พลาสติกและโฟมเมื่อเดินทางท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ สวนสัตว์ หรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ 4.จัดการขยะให้ถูกต้อง ทิ้งให้ถูกที่ ถูกถัง โดยเฉพาะขยะพลาสติกและโฟม และ 5.ร่วมกันบริจาคถุงผ้าเพื่อแบ่งปันส่งต่อให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้านแทนการใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ