คมนาคมตั้งทีมเคลียร์ค่าโง่โฮปเวลล์

ข่าวเศรษฐกิจ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ราชดำเนิน * "อาคม" รายงานค่าโง่โฮปเวลล์ให้ ครม.รับทราบ ชู 5 ข้อสางปัญหา ขอเวลาให้ศาลช่วยสรุปตัวเลขที่ชัดเจนเพื่อลดผลกระทบต่อรัฐ นายกฯ กำชับให้ดำเนินการอย่างรอบคอบ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า กระ ทรวงคมนาคมได้รายงานกรณีคำ พิพากษาศาลปกครองสูงสุด ใน เรื่องของบริษัท โฮปเวลล์ (ประ เทศไทย) จำกัด ให้รับทราบว่า หลัง จากคณะกรรมการบอร์ด รฟท.ได้ประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เสนอให้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อมาดูรายละเอียด โดยมี 5 เรื่องด้วยกัน 1.ให้มีการไปคำนวณวงเงิน ที่ต้องดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดให้ชัดเจน ซึ่งขณะนี้ รฟท.ได้มีหนังสือไปถึงสำนักงานคดี คดีปกครองเพื่อให้ตรวจสอบวงเงินดังกล่าวอีกด้วย 2.ให้เจรจากับโฮปเวลล์ เพื่อปฏิบัติ ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด และลดผลกระทบต่อภาครัฐโดยเฉพาะวงเงินที่ต้องดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ดอกเบี้ยและระยะเวลาที่ต้องชำระคืน

ทั้งนี้ เมื่อรู้วงเงินในข้อที่ 1 ให้ดำเนินการเจรจาหารือกับโฮป เวลล์ต่อไป 3.ให้กำหนดแนวทางและแหล่งเงินที่เหมาะสมตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด4.ให้แต่งตั้งคณะทำงานโดยให้มี องค์ประกอบจากคณะทำงานจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คมนาคม, รฟท., สำนักอัยการสูงสุด, สำนักงบประมาณ, กรมบัญชีกลาง, สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณาตามข้อ 1, 2, 3 รวมถึงการดำเนินการใดตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด และเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ

5.ให้กระทรวงคมนาคม และรฟท.รวมกันแต่งตั้งคณะกรรม การสอบความผิดทางละเมิดเพื่อ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องนั้น หมายความว่าต้องไปไล่โครงการว่ามีความผิดพลาดตั้งแต่เมื่อไร ใครเกี่ยวข้อง มีส่วนเริ่มต้นกับโครงการในเรื่องการบอกเลิกสัญญาจนนำมาให้เกิดผลกระทบมาทุกวันนี้

"โดยให้คณะทำงานชุดนี้เป็นคณะทำงานที่ดูเรื่องวงเงิน เรื่องแนวทางการเจรจากับโฮป เวลล์ และดูแลในเรื่องของการชำระ กรณีที่สามารถบรรลุในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายให้กับทาง โฮปเวลล์ ซึ่งจะต้องดูว่าแหล่งเงินจะเอามาจากทางไหน ซึ่งขณะนี้ ยังบอกรายละเอียดไม่ได้ ซึ่งสามารถ เป็นไปได้ในหลายทางเลือกด้วยกัน" นายอาคมกล่าว.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ