ตลาดหลักทรัพย์ฯ ห่วงใย มอบหน้ากากอนามัย N95 ให้พี่น้องชาวเหนือ 10,000 ชิ้น"

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 00:00:19 น.

นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบหน้ากากอนามัย N95 ป้องกันฝุ่นละอองจากหมอกควันและไฟป่าให้แก่พี่น้องจังหวัดพะเยา และเชียงราย โดยได้รับเกียรติ จาก ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้รับมอบ เมื่อต้นเดือนเมษายน 2562 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทยอยจัดส่งหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่พี่น้องในจังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง