ธ.ก.ส.อวดปล่อยกู้5พันล.แก้หนี้นอกระบบ

ข่าวเศรษฐกิจ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * ธ.ก.ส.อวดผลงานแก้หนี้นอกระบบปีบัญชี 2561 ปล่อยกู้เฉียด 5 พันล้านบาท อุ้ม เกษตรกรเข้าระบบได้ 5.27 หมื่น คน ยันตั้งเป้าหมายล้างหนี้นอกระบบเป็นศูนย์ หวังลดความเดือดร้อนเกษตรกร

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตร (ธ.ก.ส.) และโฆษก ธ.ก.ส. เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรใน การแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนจนถึงวันที่ 31 มี.ค.2562 ซึ่งเป็นวันสิ้นปีบัญชี 2561 ว่า ธนาคารสามารถเข้าไปแก้ปัญหา หนี้นอกระบบได้แล้ว 52,744 คน วงเงินรวมเกือบ 4,967 ล้านบาท แบ่งเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมระยะที่ 1 และระยะที่ 2 รวมจำนวน 44,987 ราย เป็นเงิน 4,292 ล้านบาท ระยะที่ 3 มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 7,757 ราย เป็นเงิน 675 ล้านบาท

"ธนาคารตั้งเป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์เพื่อลดความเดือดร้อนของเกษตรกร เนื่องจากข้อมูลการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ พบว่า เกษตรกรมีหนี้นอกระบบหลายแสนราย ดังนั้น ธ.ก.ส.ได้เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในระบบให้มากขึ้น ทั้งการปล่อย สินเชื่อ ช่วยเหลือและแก้ไขความเดือดร้อนของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนเพื่อหลุดพ้นจากวงจรหนี้นอกระบบ" นายสมเกียรติกล่าว

นอกจากนี้ธนาคารยังทำมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการสนับสนุนสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินระยะที่ 2 จ่ายสินเชื่อ 157,411 ราย เป็นเงิน 7,607 ล้านบาท เพื่อกู้เงินในระบบไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแทนการกู้นอกระบบ รวมถึงโครงการเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร เช่น โครงการชำระดีมีคืน คืนดอกเบี้ยให้เกษตรกรแล้วเป็นเงิน 3,051 ล้านบาท โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จ่ายสินเชื่อ 180,545 ราย เป็นเงิน 8,690 ล้านบาท

มาตรการพักชำระหนี้ลูกค้า ธ.ก.ส.ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเกษตรกรได้รับสิทธิ์ 37,789 ราย ต้นเงินคงเป็นหนี้ 4,030 ล้านบาท โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร เกษตรกรเปิดใช้บัตร 562,205 ราย จ่ายสินเชื่อ 177,690 ราย เป็นเงิน 2,401 ล้านบาท.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ