ยอดใช้น้ำมันไตรมาสแรกปี62ทะลัก อานิสงส์ท่องเที่ยว-เกษตรพืชผลโต

ข่าวเศรษฐกิจ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

วิภาวดีรังสิต * ธพ.เผยยอด การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไตร มาสแรกปีนี้โต 1.8% รับอานิ สงส์ท่องเที่ยวไทยคึกคัก ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ดันใช้พุ่ง ด้านการนำเข้าน้ำมัน ดิบมีมูลค่า 1.84 แสนล้านบาท ลดลง 2.9% จากบาทแข็งค่าเล็กน้อย

รายงานข่าวจากกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) แจ้งถึง ปริมาณความต้องการใช้น้ำ มันเชื้อเพลิง ว่าการใช้หรือการ จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไตร มาสแรกของปี 2562 (ม.ค.มี.ค.2562) มีปริมาณการใช้ ทั้งสิ้น 14,651 ล้านลิตร เฉลี่ย วันละ 162.8 ล้านลิตร หรือ 1,024,002 บาร์เรลต่อวัน โดย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนวันละ 2.8 ล้านลิตร หรือ คิดเป็น 1.8% ทั้งนี้ การใช้น้ำมันไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นมาจากปัจจัยหลัก ได้แก่ การท่องเที่ยวของไทยที่เติบโตต่อเนื่อง ประกอบกับในช่วงดังกล่าวเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำให้เกิดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงโดยรวมปรับเพิ่ม

โดยการใช้น้ำมันไตร มาสแรกเป็นการเพิ่มขึ้นของกลุ่มน้ำมันเบนซิน กลุ่มน้ำมันอากาศยาน กลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 3.21%, 2.23%, 1.68% และ 1.58% ตามลำดับ ส่งผลให้ไทยมีการจัดหาด้วยการนำเข้าน้ำมันดิบรวม 14,210 ล้าน ลิตร เฉลี่ยวันละ 157.9 ล้านลิตร หรือ 993,182 บาร์เรลต่อวัน คิดเป็นมูลค่าการนำเข้ารวม 184,915 ล้านบาท โดยปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.2 ล้านลิตร คิดเป็น 1.4% มูลค่าการนำเข้าลดลง 5,437 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 2.9% เนื่องจากได้รับอานิสงส์ค่าเงิน บาทที่แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ตาม การใช้น้ำ มันเชื้อเพลิงไตรมาสแรกปีนี้ กลุ่มเบนซิน 2,875.89 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.21%, กลุ่มอากาศ ยาน 1,954.80 ล้านลิตรเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 2.23% กลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 6,264.53 ล้านลิตร ปรับเพิ่มขึ้น 1.68% ขณะที่ก๊าซ ปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) 1,629.44 ล้านกิโลกรัม (กก.) เพิ่มขึ้น 1.58% ส่วนก๊าซธรรม ชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) อยู่ที่ 515.38 ล้าน กก. ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 11.87%.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ