คอลัมน์ข่าวสั้น: ปลุก 40 ชุมชนอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบ

ข่าวทั่วไป 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * นายกิจฐเชต ไกรวาส ประธานมูลนิธิการพัฒนาเมืองและชนบทไทย เปิดเผยว่า มูลนิธิ ได้ร่วมกับการประปานครหลวง จัดกิจกรรมการถ่ายทอดผลการวิจัยสู่ชุมชนในบริเวณแหล่งน้ำดิบของการประปานครหลวง ภายใต้โครงการการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ำดิบและคลองส่งน้ำในด้านฝั่งตะวันตก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมกันอนุรักษ์แหล่งน้ำ และลดผลกระทบปัญหาคุณภาพน้ำ รวมทั้งกระตุ้นจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการสภาพแวดล้อมของชุมชน ซึ่งได้ทำการคัดเลือกตัวแทนชุมชนในบริเวณแหล่งน้ำดิบของการประปานครหลวงในพื้นที่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี และ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จำนวน 40 ชุมชน เข้าร่วมถ่ายทอดผลการวิจัยจากชุมชนต้นแบบที่เป็นพื้นที่ศึกษาในโครงการ นอกจากนี้ ยังได้มีการสาธิตการคัดแยกขยะ การจัดตั้งธนาคารขยะของชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนและลดการทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง ตลอดจนการทำน้ำ EM เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย กำจัดกลิ่นเหม็น และสลายสารพิษหรือสารเคมีตกค้างในแม่น้ำลำคลอง.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ