คอลัมน์ข่าวสั้น: 'ผู้ว่าฯ-เหล่ากาชาด' ช่วยผู้ประสบพายุ

ข่าวทั่วไป 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

หนองคาย* ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาล นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ถุงยังชีพ ไปมอบให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนเสียหาย สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 30 เมษายน 62 ได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนราษฎรใน 4 อำเภอของจังหวัดหนองคาย ได้รับความเสียหายคือ อำเภอเฝ้าไร่, อำเภอท่าบ่อ, อำเภอเมืองฯ และอำเภอโพนพิสัย ซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นพบว่า มีบ้านเรือนราษฎรถูกพายุพัดพังเสียหายใน 22 ตำบล 1 เทศบาลเมือง 151 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย รวม 2,372 หลังคาเรือน โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 7 โรงเรือน และวัด 1 แห่ง อำเภอที่บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายมากที่สุดคือ อำเภอเมืองฯ ในพื้นที่ 4 ตำบล 30 หมู่บ้าน รวม 799 หลัง รองลงมาเป็นอำเภอโพนพิสัย 11 ตำบล 71 หมู่บ้าน รวม 633 หลังคาเรือน อันดับ 3 คือ อำเภอเฝ้าไร่ 5 ตำบล 30 หมู่บ้าน รวม 492 หลังคาเรือน และอำเภอท่าบ่อ 2 ตำบล 1 เทศบาลเมือง 20 หมู่บ้าน 448 หลังคาเรือน โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 7 โรงเรือน และวัด 1 แห่ง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ