ขบวนเชิญพระสุพรรณบัฏ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 00:00:58 น.

ขบวนเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ  และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ซึ่งออกจากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปตั้งแต่ง ณ พระแท่นมณฑล ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระบรมมหาราชวัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง