ออกหุ้นกู้

ข่าวเศรษฐกิจ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ และนายสดาวุธ เตชะอุบล ประธานคณะกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ PDI ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ มูลค่ารวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนสำรองเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตและเสริมสภาพคล่อง.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ