โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 00:00:11 น.

คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและป่าไม้ จากประเทศ ภูฏาน จำนวน ๖ ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการศึกษาทดลองพร้อมการขยายผลสู่การปฏิบัติใช้ของราษฎรของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนางสาวจารุวรรณ ศรีฟ้า นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันก่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง