ยผ.ร่วมมือ ทช.ลงนาม MOU

ข่าวบันเทิง 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

มณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ในการบูรณาการข้อมูลการปฏิบัติราชการร่วมกันด้านการให้บริการแผนที่และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ กรมทางหลวงชนบท ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

มณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า การบูรณาการข้อมูลการทำงานร่วมกันระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) กับกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ในครั้งนี้ จะดำเนินการด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติงานในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องและคล้ายคลึงกัน ตลอดจนเกื้อหนุนในเรื่องการประสานงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของทั้งสองหน่วยงานให้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมือง จะสนับสนุนและให้บริการแผนที่ แผนผัง และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของแนวถนนโครงการตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ในพื้นที่ที่กรมดำเนินการด้านกรมทางหลวงชนชนบทจะสนับสนุนและให้บริการแผนที่ ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยคาดหวังว่าการบูรณาการข้อมูลการทำงานร่วมกันในครั้งนี้จะทำให้ทั้งสองหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติต่อไป.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ