คอลัมน์กระจกไร้เงา: เตือนจ่ายหนี้ กยศ.

ข่าวเศรษฐกิจ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ครองขวัญ รอดหมวน

ย้ำเตือนกันอีกครั้ง สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่มี หน้าที่ต้องชำระหนี้ เพื่อนำเงินมาหมุนเวียนเป็นทุนการศึกให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในรุ่นต่อๆ ไป โดยที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ามีทั้งกลุ่มผู้กู้ยืมที่ดี มีวินัย ชำระหนี้ตามกำหนดระยะเวลา และกลุ่มที่อาจต้องมีแรงกระตุ้นเพื่อให้เกิดจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบนี้

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กยศ.ได้พยายามในการกระตุ้นเพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินรุ่นพี่ที่ครบกำหนดชำระ มาเร่งชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการออกมาตรการจูงใจต่างๆ เพื่อให้เกิดการชำระหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ และล่าสุดกับ "มาตรการจูงใจให้ผู้กู้ยืมมาชำระหนี้และปิดบัญชี" โดย กยศ.ได้ให้โอกาสผู้กู้ยืมที่ค้างชำระและมีเบี้ยปรับทุกกรณี มาชำระหนี้เพื่อรับส่วนลดเบี้ยปรับ 85% ของเบี้ยปรับ ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.2561-31 พ.ค.2562 นี้เท่านั้น

โดยผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันต้องมีการชำระ ปิดบัญชีเพื่อรับส่วนลดเบี้ยปรับ โดยต้องแจ้งขอใช้สิทธิลดเบี้ยปรับล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ เพื่อนัดหมายวันชำระหนี้ปิดบัญชี โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของ กยศ.ที่ www.studentloan.or.th/discount/ หรือดาวน์โหลดแบบแจ้งความประสงค์ได้ที่ www.studentloan.or.th/discount-form/ และส่งแฟกซ์มายังเบอร์ 0-2016-4940 และ 0-2016-4950

"ชัยณรงค์ กัจฉปานันท์" ผู้จัดการ กยศ. ระบุว่า ขอแจ้งเตือนให้ลูกหนี้ กยศ.ที่ผิดนัดชำระหนี้กว่า 2 ล้านราย ให้เข้าร่วมมาตรการจูงใจให้ผู้กู้ยืมมาชำระหนี้ปิดบัญชีเพิ่มเติม สำหรับผู้กู้ที่ผิดนัดชำระและต้องการปิดบัญชี จะได้รับสิทธิลดเบี้ยปรับ 85% ของเบี้ยปรับ ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ซึ่งจะหมดเขตในสิ้นเดือน พ.ค.นี้ เพราะหากมาหลังจากนั้นจะต้องเสียเบี้ยปรับเต็มจำนวน และ กยศ.จะไม่มีการขยายเวลาออกไปแล้ว ส่วนลูกหนี้ชั้นดีที่ไม่เคยผิดนัดชำระและต้องการปิดบัญชีเงินกู้ก่อนกำหนด จะได้รับสิทธิ์ลดหย่อยเงินต้น 3%

นอกจากมาตรการดังกล่าวแล้ว ก่อนหน้านี้ กยศ.ยังได้ออกมาตรการหักบัญชีเงินเดือนลูกหนี้ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าผลที่ออกมาในเบื้องต้นเป็นที่น่าพอใจ โดยเริ่มแรกดำเนินการกับกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ธ.ค.2561 ประมาณ 1.65 แสนราย โดยได้รับชำระหนี้แล้วกว่า 240 ล้านบาทต่อเดือน

และในเดือน ก.พ.2562 กยศ.ได้หักเงินเดือนผู้กู้ยืมอีกกว่า 8 หมื่นราย ที่ทำงานอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ และหน่วยงานภาคเอกชนรายใหญ่ 20 แห่ง ผ่านระบบรับชำระเงินคืนของกรมสรรพากร ได้รับเงินชำระหนี้กว่า 134 ล้านบาท

ทั้งนี้ กยศ.ประเมินว่า ในปี 2562 จะสามารถดำเนินการหักบัญชีเงินเดือนลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวได้ 5 พันล้านบาท และทั้งปี กยศ.จะได้รับเงินชำระหนี้เพิ่มเป็น 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งแนวทางดังกล่าวนี้ยังเป็นผลให้สถิติการฟ้องร้องและบังคับคดีต่างๆ ของกองทุนและลูกหนี้ลดน้อยลงด้วย โดยประเมินว่าสถิติการบังคับคดีจากหลักแสนรายต่อปี จะลดลงเหลือหลักหมื่นรายต่อปี

และภายในไตรมาส 2/2562 กยศ.จะเริ่มทยอยหักบัญชีเงินเดือนลูกหนี้เพิ่มขึ้นอีก โดยตั้งเป้าหมายว่าจะดำเนินการในส่วนนี้ได้ไม่ต่ำกว่า 5 แสนราย และคาดว่าภายในระยะเวลา 2 ปี จะสามารถเดินหน้าหักบัญชีเงินเดือนของลูกหนี้ได้ครบทั้งระบบ

สำหรับแนวทางการหักบัญชีเงินดือนลูกหนี้ กยศ.นั้น แม้ว่าช่วงแรกอาจจะสร้างความวิตกให้กับลูกหนี้ไปบ้าง แต่เมื่อมาคำนวณในรายละเอียดอย่างดีแล้ว ไม่ได้มากมายจนทำให้เกิดปัญหา และ กยศ.เองก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะ "กรมสรรพากร" ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบชำระเงินคืนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทำให้ผลการรับชำระหนี้ดีเป็นที่น่าพอใจ โดยจากนี้กองทุนจะทยอยประสานการหักเงินเดือนหน่วยงานเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ดี ในส่วนของสถานการณ์การปล่อยกู้ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในปีการศึกษา 2562 นั้น ได้เริ่มรับคำร้องตั้งแต่เดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่ง กยศ.ได้เตรียมงบประมาณรองรับกว่า 3 หมื่นล้านบาท และคาดว่าจะให้กู้ยืมได้ไม่ต่ำกว่า 6 แสนราย ดังนั้นหากผู้กู้ยืมที่เป็นรุ่นพี่ เมื่อครบกำหนด มีการผ่อนชำระคืนตาม หน้าที่และความรับผิดชอบ ยังเป็นการต่อยอดและปูทางให้นักเรียน นิสิต นักศึกษารุ่นน้องได้มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิ ภาพมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงจะช่วยพัฒนาตัวเอง พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และพัฒนาประเทศในอนาคตได้อีกด้วย แต่ท้ายที่สุดแล้ว ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาที่มีประสิทธิภาพนี้เอง จะเป็นตัวต่อยอดและ พัฒนาประเทศในอนาคตได้อีกด้วย.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ