กสิกรฯชี้เปิดเทอมเงินสะพัด2.8หมื่นล้าน

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday May 8, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * ศูนย์วิจัยกสิกรฯ คาดเงินสะพัดช่วงเปิดเทอมใหญ่ กทม.และปริมณฑลจะอยู่ที่ 2.8 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.6% แต่กว่า 54% ห่วงปัญหาสภาพคล่อง หลังเศรษฐกิจฝืดเคือง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเปิดเผยผลสำรวจผู้ปกครองที่มีบุตรหลานในวัยเรียน ในช่วงของการ เปิดเทอมใหญ่ ซึ่งพบว่าผู้ปกครอง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล น่าจะมีการใช้จ่ายด้านการศึกษาสำหรับบุตรหลาน (ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) มูลค่าประมาณ 28,220 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2.6% เมื่อเทียบกับในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปีที่แล้วจากจำนวนนักเรียนใหม่ที่เข้าสู่ระบบการศึกษาที่เพิ่มขึ้น และการ ใช้จ่ายในส่วนของการศึกษาที่ไม่ ได้อยู่ในระบบ อาทิ ค่าเรียนพิเศษ/ กวดวิชาและเสริมทักษะ ซึ่งกลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการศึกษาของบุตรหลานในภาวะการแข่งขันทางการศึกษาที่เพิ่มสูงขึ้น

"จากการรวบรวมข้อมูลพบ ว่า ราคาสินค้าและค่าบริการด้านการศึกษาหลักๆ ในปีนี้ ส่วนใหญ่ยังไม่มีการปรับขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่า เทอม ค่าบำรุงการศึกษาและกิจ กรรมต่างๆ ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและ เอกชน ขณะที่ในส่วนของสินค้าด้านการศึกษา อาทิ ชุดนักเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียน ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้ายังคงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการคงราคาสินค้า"

ทั้งนี้ มีผู้ปกครองกว่า 54.2% มีความกังวลต่อสภาพคล่องทาง การเงินที่จะนำมาใช้จ่ายในด้านการศึกษา แม้ว่าในปีนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือในการซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาสำหรับผู้ปกครองที่ถือบัตรสวัสดิการของรัฐ และยังมีมาตรการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับการซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา แต่ก็ยังคงมีความไม่มั่นใจในหลายเรื่อง อาทิ เงินออมไม่เพียงพอ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่เพิ่มขึ้น จำนวนบุตรที่เข้าเรียนเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์การศึกษาเพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า ประมาณ 5% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความกังวลนั้น แหล่งเงินที่นำมาใช้จ่ายเพื่อการศึกษามาจากการกู้ยืมและจากการนำของใช้ไปจำนำ

ขณะเดียวกันผลสำรวจด้านมุมมองต่อสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ ณ ปัจจุบัน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 58.5% มองว่า เศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะ "ทรงตัว" ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถาม 39.0% มองว่า เศรษฐกิจไทยมีภาวะที่ "ชะลอลง" และจากเครื่องชี้เศรษฐกิจไทยก็สะท้อนภาพที่ส่งสัญญาณอ่อนแรงลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ