คอลัมน์จับประเด็น: กยศ.ลด ดบ.อุ้มเรียนสาขา 10 อุตฯ ใหม่

ข่าวเศรษฐกิจ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดำเนิน โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อรองรับ 10 อุตสาห กรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่าน กยศ. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับอาชีวศึกษาเห็นความสำคัญของสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ