เพิ่มความสุขในห้องเรียน

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 00:00:28 น.

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประธานกรรมการนโยบาย สกว. นคร ตังคะภิภพ หัวหน้าโครงการวิจัยและปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องหรือ sQip นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมวิชาการ "นวัตกรรมการจัดการโรงเรียนคุณภาพต่อเนื่องสู่การประกันคุณภาพ" ผลสำเร็จและบทเรียนจากโครงการวิจัยปฏิบัติการ"โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง" (School Quality Improvement Program: sQip) ที่ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็คฟอรัม 4 เมืองทองธานี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง