แพทย์รามาฯ เดินหน้าแก้วิกฤตคนไทยอ้วน ด้วยการผ่าตัดป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 00:00:28 น.

ภาควิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตทางศัลยกรรม  โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรมงานประชุมวิชาการลดอ้วนลดโรค  แก้วิกฤตคนไทยอ้วน ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องโรคอ้วน ให้แก่ผู้ป่วยโรคอ้วน ผู้ที่มีความเสี่ยงโรคอ้วนและประชาชนที่สนใจทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก จาก คุณนรา  เปาอินทร์  รองคณบดีฯ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ร่วมเปิดงานในครั้งนี้ ในงานได้จัดบรรยาย เรื่อง"การผ่าตัดรักษาโรคอ้วน"  โดย ผศ.นพ.ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตทางศัลยกรรม และการบรรยายเรื่อง "การเตรียมตัวและดูแลหลังการผ่าตัด" โดย อ.พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย  อาจารย์สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์

และการบรรยายเรื่อง "อาหารและการรับประทานอาหารของผู้เข้ารับการผ่าตัดรักษาโรคอ้วน" โดย อ.ดร.วนะพร  ทองโฉม นักวิชาการโภชนาการ และไฮไลท์สำคัญ  การเสวนา ถ่ายทอดประสบการณ์จริงของผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดลดอ้วน ลดโรค ดำเนินรายการโดย ดีเจแมน ธนรัตน์ กิติยาการ ชายหนุ่มผู้เผชิญกับโรคอ้วนขั้นร้ายแรงเคยน้ำหนักมากสูงถึง 262 กิโลกรัม มีโรคกว่า 20 โรครุมเร้า และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง