สัมมนาสารพัน: อบรม "เบาหวานคืออะไร"

ข่าวบันเทิง 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้น การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ทั้งการรักษาและวิธีการป้องกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรทราบ ดังนั้น ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลหัวเฉียว จึงกำหนดจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เรื่อง "เบาหวานคืออะไร ใครรู้บ้าง" เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับโรคเบาหวาน โดยจัดอบรมในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-10.00 น. ณ ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลหัวเฉียว สนใจติดต่อและสำรองที่นั่งเข้ารับการอบรม...ฟรี ได้ที่ ศูนย์เบาหวาน โทร.0-2223-1351 ต่อ 3403


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ