สัมมนาสารพัน: อบรม เบาหวานคืออะไร

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 00:00:46 น.

ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้น การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ทั้งการรักษาและวิธีการป้องกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรทราบ ดังนั้น ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลหัวเฉียว จึงกำหนดจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เรื่อง "เบาหวานคืออะไร ใครรู้บ้าง" เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับโรคเบาหวาน โดยจัดอบรมในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-10.00 น. ณ ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลหัวเฉียว สนใจติดต่อและสำรองที่นั่งเข้ารับการอบรม...ฟรี ได้ที่ ศูนย์เบาหวาน โทร.0-2223-1351 ต่อ 3403

ข่าวที่เกี่ยวข้อง