จ่อขยายเวลาซิโน-ไทยสร้างสภา

ข่าวทั่วไป Friday May 10, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

กรุงเทพฯ * เมื่อวันพฤหัสบดี นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบ ย่านเกียกกาย ว่า คืบหน้ากว่า 60 เปอร์เซ็นต์ โดยส่วนโครงสร้างอาคารเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือคืองานตกแต่งภายในที่ต้องรอสถาปนิกของ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าดำเนินการ โดยการตกแต่งภายในดังกล่าวต้องทำควบคู่กับการติดตั้งระบบเทคโน โลยีสารสนเทศและสาธารณูปโภคที่มีบริษัท แอ็ดวานซ์ อินเฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือเอไอที เป็นผู้ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ในการก่อสร้าง ตกแต่งภายในและติดตั้งระบบไอซีทีนั้น ตนพยายามประสานให้ทั้ง 2 บริษัทดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่เชื่อว่าจะทำไม่แล้วเสร็จได้ทันตามกรอบสัญญาจ้างรอบที่ 3 ที่กำหนดให้บริษัท ซิโน-ไทยฯ ดำเนินการก่อสร้างและตกแต่งภายในให้แล้วเสร็จ 31 ธ.ค.62

นายสรศักดิ์กล่าวว่า มีความเป็นไปได้ที่สำนักงานเลขา ธิการสภาผู้แทนราษฎรต้องขยายสัญญาจ้างบริษัท ซิโน-ไทยฯ ออกไป เพราะขณะนี้ยอมรับว่ามีความล่าช้าต่อการติดตั้งระบบไอซีทีและระบบสาธารณูปโภคของบริษัทเอไอที ที่สัญญาจ้างจะครบกำหนดช่วงเดือน มิ.ย.63 ส่วนจะขยายเวลาให้จำนวนเท่าใดนั้น เบื้องต้นต้องรอให้บริษัท ซิโนไทยฯ เป็นผู้นำเสนอตัวเลข จากนั้นคณะที่ปรึกษาและติดตามการก่อสร้างของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต้องพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง ดังนั้นตนตอบไม่ได้ว่าจะขยายสัญญาบริษัทก่อสร้างให้เท่ากับบริษัทเอไอทีหรือไม่

"สำหรับสัญญารับจ้างของบริษัทเอไอทีนั้น สำนักงานใช้งบประมาณจัดจ้างทั้งหมด 3,351 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 580 วัน เริ่มตั้งแต่ 20 ก.พ.62 และสิ้นสุดสัญญา ช่วง มิ.ย.63 โดยตามสัญญาจะติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องประชุมทั้ง 2 สภา, ระบบรักษาความปลอดภัย, ศูนย์ข้อมูล รวมถึงระบบสาธารณูปโภคทั้ง หมด ซึ่งผมพยายามเร่งรัดให้ผู้รับจ้างทำให้เสร็จโดยเร็ว แต่คงไม่ทันการเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกประธาน, รองประธานของทั้ง 2 สภา และนายกรัฐมนตรี" นายสรศักดิ์กล่าว.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ