นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 00:00:51 น.

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ฐานะประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ในด้านการบริหาร ด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป จากนั้นเข้าเยี่ยมชมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง