บิ๊กตู่ซุ่มเงียบตั้งประธาน-บอร์ดสลาก

ข่าวทั่วไป 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

กรุงเทพฯ * เมื่อวันศุกร์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกคำสั่ง คสช.ที่ 3/2562 เรื่องแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ระบุว่า ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้า คสช. (เฉพาะ) ที่ 11/2558 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2558 กำหนดให้ คสช.แต่งตั้งบุคคลจำนวนไม่เกิน 3 คน มาเป็นกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (9) ของคำสั่งดังกล่าว คสช.จึงมีคำสั่งดังนี้ 1.ให้ยกเลิกคำสั่ง คสช.(เฉพาะ) ที่ 12/2558 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 1 พ.ค. 2558 และ 3.แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล 3 คน ดังนี้ 1.พล.อ.ศักดา เนียมคำ 2.พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข และผู้ช่วย ศ.ธนวรรธน์ พลวิชัย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ยังลงนามในคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 5/2562 เรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยระบุว่า ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้า คสช. (เฉพาะ) ที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 1 พ.ค.2558 นั้น อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 3 (๑) ของคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 11/2558 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหา ที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่ง รัฐบาล ลงวันที่ 1 พ.ค.2558 หัวหน้า คสช.จึงมีคำสั่งดังนี้ 1.ให้ยกเลิกคำสั่ง หัวหน้า คสช.(เฉพาะ) ที่ 1/2558 เรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 1 พ.ค.2558 และ 2.ให้นายพชร อนันตศิลป์ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ