ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม

ข่าวบันเทิง 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นายสุรพล อุทินทุ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ดร.พีระพงษ์ พู่ศิริ รักษาการคณบดีวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาตามโครงการ สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม (BetaYoung Entrepreneur) รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสิริวัฒนภักดี ให้ทุนแก่นักศึกษาในการดำเนินธุรกิจเพื่อฝึกทักษะในการเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ