ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 00:00:57 น.

นายกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นายสุรพล อุทินทุ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ดร.พีระพงษ์ พู่ศิริ รักษาการคณบดีวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาตามโครงการ สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม (BetaYoung Entrepreneur) รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสิริวัฒนภักดี ให้ทุนแก่นักศึกษาในการดำเนินธุรกิจเพื่อฝึกทักษะในการเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง