สานฝันมอบเครื่องกรองน้ำให้น้อง

ข่าวบันเทิง 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ปัญหาสำคัญที่มักพบในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือพื้นที่ห่างไกลก็คือ ความจำกัดของทรัพยากรน้ำ และงบประมาณที่ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ ทั้งๆ ที่ "น้ำ" เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต จึงเป็นเหตุผลให้น้องๆ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร เขียนจดหมายส่งความฝันมาชิงทุนในโครงการ "โรบินสันสานฝันให้น้อง" ปีที่ 12 เพื่อให้เพื่อนๆ และคนในชุมชนได้บริโภคน้ำดื่มที่สะอาด ถูกสุขอนามัย เนื่องจากพื้นที่ของโรงเรียนและชุมชนไม่มีน้ำประปา จึงต้องบริโภคน้ำบาดาลซึ่งมีสภาพเป็นน้ำกร่อย ปริมาณน้ำที่จำกัด ไม่สะอาดตามหลักอนามัย บ่อยครั้งที่ส่งผลให้เกิดโรคภัยนานัปการ ทั้งโรคอุจจาระร่วง บิด อหิวาตกโรค ไทฟอยด์และโรคอื่นๆ อีกมากมาย เป็นสาเหตุให้ก่อนหน้านี้ประชาชนและโรงเรียน แก้ไขปัญหาระยะสั้น ด้วยการซื้อน้ำดื่มมาบริโภคเอง

ความช่วยเหลือเรื่องน้ำให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ ได้ดำเนินการผ่านการสานต่อโครงการ 'โรบินสันสานฝันให้น้อง' ปีที่ 12 ซึ่งมีบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) จึงร่วมกับ บริษัท มาร์เซียโน่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์รองเท้าเฮฟวี่ (Heavy) เป็นผู้ผลักดันหลัก ซึ่งได้เลือกการช่วยเหลือจากจดหมายของน้องๆ ที่ส่งเข้ามาจากทั่วประเทศ ในจังหวัดที่มีโรบินสันตั้งอยู่ โดยมอบทุนโครงการพิเศษ มูลค่า 300,000 บาท เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน 5 โครงการ หนึ่งในนั้นได้แก่ 'โครงการโรงกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี' ซึ่งเป็นความฝันของ ด.ญ.อภิญญา นนท์สุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านนาเดื่อ จ.สกลนคร เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่ใน ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร มีการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนอยู่ในความดูแลรวมทั้งสิ้น 151 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 16 คน ปัจจุบันโรงเรียนประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด เพราะขาดงบประมาณในการเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำเครื่องใหม่ แทนเครื่องดื่มที่ชำรุด ผุพัง เป็นสนิม จึงเป็นที่มาของการเขียนจดหมายบอกเล่าความฝัน ด.ญ.อภิญญา นนท์สุข นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 ถึง 'โครงการโรงกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี'"

เนื้อหาของจดหมายบอกว่า "ความฝันของหนูคือ หนูอยากให้โรงเรียนของเรามีการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำดื่ม เพราะปัจจุบันครูและนักเรียนต้องรวมเงินกันซื้อน้ำดื่มประจำแต่ละชั้นเรียน เพราะน้ำดื่มที่มาจากเครื่องกรองน้ำของโรงเรียนมีรสชาติเหมือนสนิมและมีกลิ่นใบไม้เน่า สาเหตุเพราะเครื่องกรองน้ำมีอายุการใช้งานนานเกินไป ติดตั้งมาตั้งแต่ปี 2553 และมีระบบกรองน้ำแบบธรรมดา ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคที่เจือปนมาได้ ทั้งยังมีท่อน้ำอยู่ร่วมกับห้องน้ำ จากหลายปัจจัยดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถทานน้ำจากเครื่องกรองน้ำได้อีกต่อไป" น้องอภิญญาเล่ามาในจดหมาย

จากความฝันดังกล่าว โรบินสันและแบรนด์เฮฟวี่ (Heavy) จึงรวมพลังลงพื้นที่โรงเรียนบ้านนาเดื่อ จ.สกลนคร ซึ่งนำทีมโดยพี่ๆ ผู้บริหารใจดีของบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) คุณอุทัยวรรณ พรหมเดเวช ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และตัวแทนผู้บริหารจากบริษัท มาร์เซียโน่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์รองเท้าเฮฟวี่ (Heavy) หม่อมหลวงตรีจักร จิตรพงศ์ พร้อมเหล่าพนักงานจิตอาสา ร่วมสานฝันของน้องให้เป็นความจริง ด้วยการส่งมอบ 'โรงกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี' ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องกรองน้ำระบบ RO จำนวน 1 เครื่อง, ถังเก็บน้ำ 1,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง พร้อมทั้งร่วมทาสีผนังห้องสมุด, ทาสีเสาเหล็กในสนามเด็กเล่น และเลี้ยงอาหารกลางวันแสนอร่อย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประสพ สุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และคุณสมเกียรติ ลุนงามหาร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาแก้ว เป็นประธานรับมอบ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มแห่งความสุขของน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านนาเดื่อ นอกจากนี้แบรนด์รองเท้า 'เฮฟวี่' (Heavy) ยังมอบ 'รองเท้านักเรียนคู่ใหม่' เป็นปีที่ 3 แก่น้องๆ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ และโรงเรียนในโครงการโรบินสันสานฝันให้น้องปีที่ 12 ทั้ง 33 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,700 คู่ มูลค่ากว่า 1,645,000 บาท ให้น้องๆ ใส่มาเรียนอย่างมีความสุข

อุทัยวรรณ พรหมเดเวช ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ปีนี้โรบินสันได้ผนึกกำลังกับแบรนด์พันธมิตรเพื่อร่วมกันสานต่อโครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง โดยจะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆ ใน 4 ด้าน คือ การศึกษา สุขอนามัย โภชนาการ และเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสำหรับโรงเรียนบ้านนาเดื่อ จ.สกลนคร ก็เป็น 1 ใน 5 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการพิเศษที่ได้รับทุนสนับสนุน 300,000 บาท กับโครงการโรงกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี ที่จะมอบคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนแก่น้องๆ โรงเรียนบ้านนาเดื่อและคนในชุมชนให้ได้ดื่มน้ำสะอาด ถูกสุขลักษณะ และได้ดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อร่างกายที่ควรได้รับ เป็นประโยชน์ต่อทุกคนในชุมชนต่อไป"

หม่อมหลวงตรีจักร จิตรพงศ์ ตัวแทนผู้บริหารจากบริษัท มาร์เซียโน่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์รองเท้าเฮฟวี่ (Heavy) เผยว่า "เพราะน้ำเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานของการดำเนินชีวิต บริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ และคนในชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ จึงได้ร่วมกับโรบินสันสานความฝันของน้องๆ ให้เป็นจริง ซึ่งน้องๆ โรงเรียนบ้านนาเดื่อก็เป็นเด็กที่น่ารัก ขยันตั้งใจเรียน และมีความฝันที่ตรงต่อจุดประสงค์ของโครงการ ทั้งยังเป็นการสร้างเสริมสุขอนามัยที่ดี และก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อทุกคนในชุมชนและเป็นจุดศูนย์รวมของการแบ่งปันน้ำดื่มสะอาดในอนาคตต่อไป".


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ