ประชุมสามัญประจำปี

ข่าวบันเทิง 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญ คณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ประจำปี 2562 โดยมี คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ และ ศ.เกียรติคุณ นพ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์ พร้อมด้วย คณะแพทย์ พยาบาล เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ