นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 00:00:14 น.

นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกบการดำเนินงานด้านวิชาการ และนำเสนอแผนงานด้านวิชาการ ปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีคณะที่ปรึกษาคณะทำงานวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ หัวหน้ากิจกรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันก่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง