นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร

ข่าวบันเทิง 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกบการดำเนินงานด้านวิชาการ และนำเสนอแผนงานด้านวิชาการ ปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีคณะที่ปรึกษาคณะทำงานวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ หัวหน้ากิจกรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันก่อน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ