คัดเลือกผลิตภัณฑ์โอทอป

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 00:00:46 น.

นิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงาน การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน รอบที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมี ภาคีเครือข่ายร่วมประชุมพร้อมเพรียง ณ กรมการพัฒนาชุมชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง