ประกาศเกียรติคุณ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 00:00:52 น.

มิเชล ซิดิเบ รองเลขาธิการสหประชาชาติและผู้อำนวยการบริหารโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สกากาชาดไทย ในฐานะผู้ผลักดันและอุทิศตนในการพัฒนานวัตกรรมการป้องกันเอชไอวีที่เห็นผลเชิงประจักษ์ เพื่อการยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง