วธ.เชียงใหม่โบ้ยส่วนกลางเลือกฮิโนกิแลนด์

ข่าวบันเทิง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เชียงใหม่ * วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เตรียมทำ หนังสือแจ้งข้อกังวลของชาวเชียงใหม่ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมพิจารณาทบทวน กรณีประกาศให้ฮิโนกิแลนด์เป็น 1 ใน 10 แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่ต้องไป

นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ กรณีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ออกประกาศ 10 แหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป พร้อมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ประกาศให้ฮิโนกิแลนด์ ที่อำเภอไชยปราการ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของภาคเอกชนที่สะท้อนวัฒนธรรมญี่ปุ่น ติด 1 ใน 10 แหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป จนก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง ถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาที่สะท้อนมรดกวัฒนธรรมและความเหมาะสมในการพิจารณาคัดเลือก รวมถึงที่มาที่ไปของการคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในครั้งนี้

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ได้มีส่วนเสนอชื่อแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมพิจารณาแต่อย่างใด เป็นการคัดเลือกและพิจารณาจากผลการสำรวจความนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ ที่กรมดำเนินการภายใต้คณะกรรมการที่ตั้งขึ้น

อย่างไรก็ตาม นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงความเป็นห่วงกับเรื่องที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะข้อท้วงติงของทางสังคมที่เกิดขึ้นเวลานี้ ส่วนตัวมองว่า หากเป็นเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมก็ไม่น่าจะเหมาะ สม เพราะไม่ได้สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทย โดยมีอีก หลายพื้นที่ที่ควรจะได้รับการพิจารณา แต่ถ้าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวก็เป็นสิ่งที่ดี ซึ่งต้องแยกกันให้ชัดเจน จากนี้ได้ให้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียง ใหม่และสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ทำหนัง สือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อแจ้งข้อกังวลของประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ไม่เห็นด้วยกับการประกาศให้แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ต้องไป เนื่องจากไม่สอด คล้องกับวัฒนธรรมไทย.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ