คอลัมน์: คตินี้ประจำใจ: ตัดสินใจอย่างรอบคอบ และเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 00:00:42 น.
มาดี เลิศขจรสุข
กรรมการผู้จัดการบริษัท คงคาเฟอร์นิเจอร์มุก จำกัด

"คติประจำใจของเราคือ ทำอะไรก็ได้ที่จะทำให้ตัวเองไม่ต้องมาเสียใจภายหลัง เช่น ทุกการตัดสินของธุรกิจ เรื่องส่วนตัว และเรื่องครอบครัว ซึ่งการตัดสินใจของเราต้องไม่กระทบต่อคนอื่น และต้องให้ผลประโยชน์ออกมาดี ที่สำคัญทุกอย่างต้องมีความรอบคอบ และต้องคิดถึงคนอื่น และผลประโยชน์ที่ดีต่อทุกฝ่ายเป็นสำคัญค่ะ"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง