ครม.อนุมัติมาตรการภาษี หนุนเอกชนลงทุนชายแดน

ข่าวเศรษฐกิจ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ทำเนียบรัฐบาล * ครม.ไฟเขียวลด ภาษีนิติบุคคลในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษเหลือ 10% หนุนค้าชายแดนพร้อมอนุมัติเว้นภาษีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตาม ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย การลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .. ซึ่งเป็นมาตรการขยายการ ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยกำหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 20% เหลือ 10% เป็นเวลา 10 รอบระยะ เวลาบัญชีต่อเนื่องกันให้แก่บริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

"มาตรการภาษีดังกล่าวจะมีภาษีสูญเสียประมาณ 4 ล้านบาท แต่จะเพื่อช่วยส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่จังหวัดชายแดนเพิ่มขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้ไทยเป็น ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอา เซียน" นายณัฐพรกล่าว

นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติอนุมัติ ในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งเป็นมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และส่งให้สำนักงานคณะกรรม การกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไป และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย ซึ่งส่งผลให้รายได้การจัดเก็บภาษีของรัฐบาลลดลง 280 ล้านบาท.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ