คอลัมน์จับประเด็น: อีสเม็ดรับลูก สศอ.พัฒนาโรงงานใช้ ITO

ข่าวเศรษฐกิจ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายธนันท์ อภิวันทนาพร ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศและการตลาด สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อีสเม็ด) เปิดเผยว่า ได้รับมอบจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ต่อยอดเพิ่มผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครือข่ายดิจิทัล โดยเตรียมนำร่องโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 25 แห่ง จับคู่กับผู้พัฒนาเทคโนโลยีไอโอทีของประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการกว่า 40 ราย เพื่อเข้าพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานจริงได้เพื่อเพิ่มผลิตภาพ ตั้งเป้าจะลดต้นทุนในภาคการผลิตได้ไม่น้อยกว่า 10%

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ