DigiFam Awards ชวนคนไทย สร้างสรรค์คลิป'เสพสื่อ ใช้สติ'

ข่าวบันเทิง 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เดินหน้าสานต่อ โครงการ Healthy Digital Family "เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง" ประเดิมกิจกรรมแรกในปี 2562 การประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟฟิก DigiFam Awards ภายใต้แนวคิด "เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 700,000 บาท เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นี้

กิจกรรมการประกวด DigiFam Awards เป็นกิจกรรมการประกวดผลิตคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟฟิก โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึก ษา และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์และแบ่งปันความรู้ความเข้าใจในการเสพสื่อดิจิทัล ผ่านผลงานการผลิตคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟฟิก ซึ่งถือเป็นหนึ่งในภารกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟฟิก DigiFam Awards ภายใต้แนวคิด "เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง" ว่า "ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงมีความห่วงใยประชาชนไม่ใช่เฉพาะด้านสุขภาพ แต่รวมไปถึงคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะปัจจุบันประเทศไทยเป็นสังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ อินเทอร์เน็ตได้เข้าถึงทุกพื้นที่ ทำให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถสื่อสารและเสพสื่อได้อย่างไร้ขีดจำกัด แต่ในขณะเดียวกันจะพบว่าประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนและผู้สูงอายุ ยังมีการใช้สื่อดิจิทัลแบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ หรือการแชร์ ซึ่งสาเหตุหลักๆ มาจากขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากสื่อดิจิทัล ซึ่งสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องน่าห่วงหากปล่อยให้ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัล ก็อาจเกิดภัยอันตรายที่เป็นการบ่อนทำลายคุณภาพชีวิตและคุกคามสุขภาวะของสังคมไทย"

กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟฟิก DigiFam Awards เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป สร้างสรรค์ผลงานภายใต้แนวคิด "เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง" ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม และ 1 ทีมสามารถส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน โดยกติกาคือ ผลงานทุกชิ้นต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ ขึ้นใหม่ คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความยาวไม่เกิน 3 นาที และสำหรับผลงานอินโฟกราฟฟิกต้องมีขนาด A3 สามารถส่งผลงานการประกวดได้ตั้งแต่วันนี้-25 มิถุนายน 2562 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านการผลิตคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟฟิกเป็นผู้คัดเลือกผลงาน และประกาศผลผู้ชนะในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ซึ่งผู้ชนะการประกวด

ในครั้งนี้นอกจากได้รับเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 700,000 บาทแล้ว ผลงานจะถูกนำไปเผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เนื้อหาการรู้เท่าทันสื่อให้กับประชาชน

ติดตามรายละเอียดของกิจกรรม DigiFam Awards และโครงการ Healthy Digital Family "เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง" ได้ทางเว็บไซต์ www.crahdfamily.com หรือทาง Facebook Fanpage : DigiFamAwards.


แท็ก ประกวด   จุฬา  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ