'ซีพี ออลล์'มอบทุนสร้างโอกาสเรียนรู้เยาวชน

ข่าวบันเทิง 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เป็นอีกหนึ่งองค์กรภาคเอกชนที่ให้โอกาสทางศึกษาแก่เด็กและเยาวชน จึงได้สนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทยโดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่ผ่านมาได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 40,000 ทุน คิดเป็นมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท และภายในปี 2563 ซีพี ออลล์ ยังมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ประชากรทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชนกว่า 100,000 รายได้เข้าถึงการศึกษาและได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็น และเมื่อเร็วๆ นี้ในงาน "วันแห่งโอกาสดี @CP ALL"ซีพี ออลล์ ยังได้ประกาศที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 6 ให้เข้าศึกษาในระดับ ปวช. และปริญญาตรีสาขาต่างๆ ในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) อีกจำนวนกว่า 24,000 ทุน

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า วันแห่งโอกาสดี @CP ALL จัดขึ้นตามปณิธานขององค์กรที่ต้องการสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน ทั้งโอกาสทางอาชีพ การมีงานทำ โดยสร้างงานสร้างรายได้ให้คนไทย โอกาสทางธุรกิจที่ทำให้คู่ค้า พันธมิตร SME และเกษตรกร รวมถึงโอกาสทางการศึกษา ซึ่งทางซีพี ออลล์ ได้มอบโอกาสทางการศึกษามายาวนานถึง 24 ปี เพราะเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งและคนดี โดยมีความเชื่อว่า การศึกษาจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ทางซีพี ออลล์ จึงพร้อมสนับสนุนมอบทุนการศึกษาในด้านต่างๆ มีเป้าหมายให้เยาวชนเติบโตเป็นคนคุณภาพของสังคมและเป็นกำลังสำคัญที่จะสามารถพัฒนาประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้ในอนาคต"

ในงานนี้มีผู้ที่ได้รับโอกาสจากซีพี ออลล์ ทั้งด้านธุรกิจ อาชีพ และการศึกษามาร่วมงานอย่างมากมาย ที่น่าสนใจคือ นักศึกษาที่ได้รับทุนจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่เดินทางมาร่วมงานนี้ได้ เผยถึงโอกาสทางการศึกษา ที่ซีพี ออลล์ มอบให้จนพลิกอนาคตไปในทิศทางที่ดีขึ้น

นายคณุตม์ สุวรรณจ้อย นักศึกษาทุนชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) กล่าวถึงความรู้สึกจากการได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ทางซีพี ออลล์ ว่าพ่อเสียชีวิตตอนเรียนชั้นมัธยมศึกษา หลังจากนั้นแม่ต้องออกมาหางานทำเพื่อดูแลครอบครัว ตนเองเลยตัดสินใจไม่เรียนต่อมหาวิทยาลัย เพราะต้องการออกมาหางานทำ เพื่อแบ่งเบาภาระของแม่และส่งเสียให้น้องได้เรียนต่อ ได้ไปเรียนรำโขนเพื่อที่จะมีรายได้จากการออกงาน แต่พอทำงานมาได้ประมาณ 1 ปี ก็เห็นความสำคัญของการศึกษา และได้ทราบข่าวมาว่าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีทุนการศึกษาให้เด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา จึงสอบชิงทุนในคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จนได้ทุนเรียนฟรีตลอด 4 ปี หลักสูตรของที่นี่จะเรียน 3 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน มีรายได้ระหว่างการฝึกงานด้วย ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ และที่นี่ก็ทำให้ได้รู้ว่าการทำงานจริงๆ เป็นแบบไหน หลังจากจบการศึกษาก็จะตอบแทนสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และมีความฝันว่าอยากจะทำธุรกิจเล็กๆ เป็นของตนเอง

ทางด้าน นางสาววิยะดา ชัยมงคลถาวรนักศึกษาทุนชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) เล่าประสบการณ์ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก ซีพี ออลล์ ว่า ฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจน พ่อประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีความคิดอยากขอทุนการศึกษา จนกระทั่งได้ทราบข่าวว่าทางสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ไปเปิดสนามสอบตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งใกล้โรงเรียนและใกล้บ้าน ก็ลองไปสอบสัมภาษณ์ดู ทำให้มีโอกาสได้เรียนต่อเป็นนักศึกษาทุนในคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน ทั้งครอบครัวดีใจมาก เพราะทุนนี้เป็นทุนที่มีมูลค่าสูงและมีจำนวนค่อนข้างจำกัด เหตุผลที่เลือกเรียนด้านการบินเพราะอยากมีความมั่นใจ เสริมบุคลิกภาพให้ตนเอง และได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเวลาที่ได้ไปฝึกงานในสถานประกอบการ เมื่อได้รับโอกาสจากทาง ซีพี ออลล์แล้ว

"หนูมีเป้าหมายว่าหลังจบการศึกษาจะได้ทำงานในสายงานที่เรียนมา และถ้าได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นก็อยากจะกลับมาเป็นครูที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แห่งนี้ เพราะมีที่สถาบันแห่งนี้เป็นผู้ให้โอกาสทางการศึกษาและทำให้หนูประสบความสำเร็จในชีวิต หนูจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาสอนเพื่อพัฒนาบุคลากรของเราต่อไป".

วันแห่งโอกาสดี @CP ALL จัดขึ้นตามปณิธานขององค์กรที่ต้องการสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน ทั้งโอกาสทางอาชีพ การมีงานทำ โดยสร้างงานสร้างรายได้ให้คนไทย โอกาสทางธุรกิจที่ทำให้คู่ค้า พันธมิตร SME และเกษตรกร รวมถึงโอกาสทางการศึกษา


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ