อบรมการช่วยชีวิต

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 00:00:56 น.

รพ.กรุงเทพพัทยาจัดฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ ให้กับครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเด็กเล็กหนองปรือ เพื่อให้มีทักษะพื้นฐานในการช่วยชีวิตเมื่อพบเหตุฉุกเฉิน โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งหมดกว่า 50 ท่าน เมื่อเร็วๆ นี้