ทีมแบงก์โลกปลื้ม'บิ๊กตู่'

ข่าวทั่วไป 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ทำเนียบรัฐบาล * "ทีมวิจัยธนาคารโลก" พบ "บิ๊กตู่" ยินดีการเลือกตั้งไทยสำเร็จ พร้อมชื่นชมความเป็นผู้นำ นายกฯ ขอบคุณให้ข้อแนะนำแก้ปัญหาและอุปสรรคธุรกิจไทย ย้ำต้องสร้างรากฐานเข้มแข็ง ขอเอกชนเข้าใจการดำเนินนโยบายรัฐบาล

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ทีมวิจัยธนาคารโลกเข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ภายหลังการหารือ พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประ จำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ กล่าวต้อนรับทีมวิจัยพร้อมขอบคุณที่ได้ให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินธุรกิจในไทย ส่ง ผลให้อันดับของไทย ประจำปี 2562 อยู่ที่ 27 จาก 190 ประเทศ และเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน

พล.ท.วีรชนกล่าวว่า นายกฯ ย้ำว่าไทยพร้อมร่วมมือกับธนาคารโลกเพื่อยกระดับประเทศและภูมิภาคในทุกด้านโดยในระยะยาวไทยยังต้องพัฒนาอีกหลายด้าน ซึ่งต้อง การคำแนะนำและความเชี่ยว ชาญจากธนาคารโลก ทั้งนี้ไทยพร้อมสนับสนุนการจัดทำกรอบความเป็นหุ้นส่วนเพื่อ การพัฒนาระดับประเทศกับ ธนาคารโลก เชื่อมั่นว่าโครง การดังกล่าวจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ และดำเนินการให้บรรลุตามแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยได้ปฏิรูประบบราชการเพื่อให้ประกอบธุรกิจได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และมีค่าใช้จ่ายถูกลง รวมทั้งยังบูรณาการทำงานของภาครัฐกับภาคเอกชน ให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น และนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุง ลดขั้นตอนกระบวนการและเวลาการดำเนินงานของภาครัฐ พร้อมตั้งเป้ายกระดับการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจให้อยู่ในกลุ่ม 20 ประเทศแรกของโลก

พล.ท.วีรชนกล่าวอีกว่า ผอ.ธนาคารโลกประจำประเทศบรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ได้กล่าวขอบคุณและว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าพบนายกฯ ในวันนี้ พร้อมยินดีที่การเลือกตั้งทั่วไปที่ผ่านมาประสบความสำเร็จ ซึ่งนายกฯ กล่าวว่ารัฐบาลตั้งใจวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งในอนาคต โดยความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่รัฐบาลวางไว้ และเห็นว่าการดำเนินธุรกิจจะประสบผลสำเร็จได้จะต้องมีผู้นำที่เข้มแข็ง และภาคเอกชนที่เข้าใจในการดำเนินนโยบายของรัฐ บาล และในปีนี้ที่ไทยเป็นประ ธานอาเซียนจะสามารถส่งเสริม และผลักดันประเด็นที่เกี่ยว ข้องกับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในเวทีอาเซียนได้อีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ ผอ.ธนาคารโลกยังได้กล่าวชื่นชมบทบาทความเป็นผู้นำของนายกฯ และกล่าวชื่นชมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจซึ่งส่งผลให้ไทยอยู่ในลำดับต้นๆ ของภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย และเห็นว่าการดำเนินการของไทยมาในทิศ ทางที่ถูกต้องแล้ว โดยเฉพาะในด้านดิจิทัล โดยธนาคารโลกพร้อมให้คำแนะนำเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยและภูมิภาคให้เข้มแข็งไปพร้อมๆ กัน พร้อมกับแสดงความยิน ดีและเชื่อมั่นต่อการเป็นประ ธานอาเซียนของไทยในปีนี้อีกด้วย.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ